Pàgines

dimecres, 3 de juliol de 2013

De quan el descens de l’atur no és tan bona noticia…De fa ja un bon grapat d’anys les noticies econòmiques per l’estat espanyol i Catalunya no són bones. D’ençà del començament de la crisi econòmica l’any 2007, l’estat del teixit productiu i comercial s’ha anat degradat a poc a poc. Al principi esperàvem tocar fons, ja que d’allà vindria el rebot. Començaríem un altre cop la pujada. El viatge cap al soterrani s’ha fet ja massa llarg però, el fons no sembla proper i és això el que sembla ser que va provocar la caiguda de l’atur al juny del 2013.
A una economia funcional, l’indicador de l’atur és ben clar: si l’atur baixa, això vol dir que l’activitat econòmica ha millorat i que la producció total d’aquella economia (el PIB) creixerà. Si, al contrari, l’atur puja, voldrà dir que l’activitat econòmica ha minvat. L’atur és només un indicador del desenvolupament de l’economia, i existeixen diverses formes de mesurar-lo. Les economies espanyola i catalana no són economies funcionals però, i és aquesta la raó per la que hem de mirar-nos-ho amb molta cura.
Quina xifra hem conegut i com l’hauríem de llegir? Bé, el que ens van dir ahir és que l’atur registrat a les oficines de l’INEM-OTG ha baixat.  Ha passat de 642.166 persones registrades com a aturats a les oficines de l’INEM a 617.288 persones, és a dir, en un més el descens és de 24.878 persones. Aquest descens s’ha qualificat d’històric, ja que és el descens més voluminós des del juny de 2010.
Ara bé, com hauríem de llegir o interpretar aquestes xifres? Doncs bé, primer hem de conèixer bé al senyor que ens presenten.
L’atur registrat és defineix com “les demandes d’ocupació pendents de satisfer, l’últim dia de cada mes”. Així, per tal que un aturat qualsevol sigui comptat a la xifra que ens ocupa, no només ha de estar buscant feina, sinó que ha d’estar apuntat a l’oficina de l’INEM-OTG. És aquí on la xifra comença el seu camí cap a la relativització.
A l’estat espanyol és ben conegut el fet que a l’estiu baixa l’atur. Els turistes venen en grans quantitats i això ajuda a crear ocupació. El sector turístic demanda molta mà d’obra, que no necessàriament ha de ser qualificada. Però també es ben conegut el fet que a la tardor l’atur torna a pujar.  Els indicadors d’ocupació, es diu, estan molt estacionalitzats.
L’atur registrat, dèiem, és un indicador, però, no és molt exacte, i per tant no és l’únic. Hem de reconèixer que té l’avantatge que cada té una periodicitat mensual i no s’han de fer “esforços extres” per conèixer-la. Però, no és un indicador molt exacte i s’ha de complementar amb altres indicadors.
Mirem però abans però, altres mesos de juny, és a dir, el mateix mes però d’altres anys. Hem dit que l’atur registrat és un indicador molt estacionalitzat, i per tant, convé mirar el mateix mes però un o dos anys enrere. Quan jo ho he fet, m’he trobat amb la primera sorpresa i la primera decepció: L’any passat estàvem una mica millor, concretament un 0,27% millor (3,03% a tot l’estat). Tot i que encara podem esperar que al juliol l’atur baixi una mica més, també hem d’estar preparats per la pujada que vindrà a la tardor.

Altres xifres alternatives, mes acurades,  corresponen a les aportades per la EPA (Enquesta de Població Activa). En aquesta enquesta, de periodicitat trimestral la definició d’aturats és més ampla, construïda amb més detall i per tant s’espera que menys esbiaixada. Malauradament no hi ha dades publicades per aquest trimestre -no encara-, però de les últimes dades conegudes voldríem destacar dues xifres. Els ocupats han baixat al conjunt de l’estat espanyol un 4,58%, l’atur havia pujat un 2,72% i, el que pot ser més important, els actius, és a dir, la Població Econòmicament Activa ha minvat l’últim any un 1,05%. Una de cada 100 persones que buscaven feina fa un any, ja no busca més, bé per que s’ha jubilat, per que ha migrat, o bé per que ha perdut l’esperança de trobar-ne.
A manera de conclusions direm que tot i que sempre és una bona noticia que l’atur baixi, també hem de ser curosos a l’hora de valorar globalment l’evolució dels indicadors. Està clar que aquest descens es deu a la temporada turística, i per tant no només es focalitza en els mesos de juny i juliol sinó també espacialment (majors descensos a Catalunya i Balears).  La xifra que vam conèixer ahir no és tan positiva com la volen vendre els responsables polítics o els mitjans de comunicació, i s’haurà de valorar més endavant l’abast d’aquesta variació, contrastant amb altres xifres.

*Fonts: S’han utilitzat dades d’Idescat per a Catalunya i de l’INE per al conjunt de l’estat. L´última dada disponible de l’EPA correspon al primer trimestre del 2013. 

Annex: 
A l’última gràfica que presento s’hi pot veure la sèrie de l’atur registrat sense tendència, amb la finalitat de veure amb més claredat els cicles (l’estacionalitzat de la sèrie). Com es pot veure els cicles són cada cop més amples, les pujades i baixades són cada cop més acusades.
La meva impressió és que a l’especialitzar-nos cada cop més al sector del turisme, som cada cop més dependents d’aquest sector, intensiu en mà d’obra (generalment poc qualificada) i molt estacionalitzat. En tot cas, no és pas una bona senyal.